2022-23թթ Խեցեգործության ընտրության գործունեություն

262478892_239340644964857_4823830630054809838_n

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Վայրը՝ խեցեգործարան

Ժամանակահատված՝ 2022-23թթ․ ուս․ տարի

Նպատակը՝

 • Սովորողներին ծանոթություն կավի տեսակներին, առանձնահատկություններին և տարբերություններին, աշխատանքային փուլերին՝ կավի մշակում, պատրաստում, չորացում , թրծում , ջնարակում։ Գործնական աշխատանք կավե բաժակի պատրաստում՝ ձեռքով պարաններով հավաքման եղանակով։
 • Սովորում ենք կատարել աշխատանքային էսքիզներ։
 • Կենդանակերպ քանդակների պատրաստում շամոտով։
 • Աշխատանք պլաստներով ։ Հեքիաթների, դիցաբանական թեմաների 4  Խեցեգործությունը  Հայկական Լեռնաշխարհում։
 • Ծանոթություն տարբեր ժամանակաշրջաններին հատուկ կավանոթներին, կրկնօրինակների պատրաստում ձեռքով՝ պարաններով պատրաստման եղանակով ։ Այց Պատմության Թանգարան։
 • Sյուժետային պատկերումներ սալիկների վրա։ Խմբային  աշխատանք։
 • Հայկական Զարդարվեստից օգտվելով հարթաքանդակների պատրաստում ։Ծանոթություն Հայկական Եկեղեցիների հարթաքանդակներին ։ Փոքրիկ կրկնօրինակների պատրաստում։ Այս թեմայով ուսուցողական տեսաֆիլմերի դիտում 
 • Հայկական Աղամաններ։ Ծանոթություն ծագմանը ու պատմությանը։ Գործնական աշխատանք՝ աղամանների պատրաստում կարմիր թրծակավից։  Աշխատանք դուրգի վրա։
 • Ծանոթություն միջնադարում տարածված տեխնիկայի՝ անգոբի հեռացման եղանակով նկարազարդման հետ։ Անգոբի պատրաստում։ Զատկական ձվերի, տոնածառի խաղալիքների, ծաղկամանների նկարազարդում այս եղանակով։ Ուսուցողական տեսաֆիլմերի դիտում Հայկական միջնադարյան  և  Անտիկ շրջանի խեցեգործության մասին։
 • Ծանոթություն ջնարակման  տեխնիկային ։Նրբությունները և եղանակները։ 
 • Դեկորատիվ ափսեների պատրաստում ։ Աշխատանք կաղապարներով ։Ափսեների նկարազարդում դրվագման և դաջման եղանակով, զանազան ֆակտուրաների օգտագործում ՝ բույսեր, տերևներ, ժանյակներ, ցանցեր։
 •  Խնկամանների, ճրագամանների  պատրաստում ՝ դուրգով և ձեռքով ։ Ծանոթություն  պեղումներից հայտնաբերված օրինակներին։
 •  Զարդատուփերի, մոմակալների և այլ հուշանվերների պատրաստում և նկարազարդում
 • Խճանկարների պատրաստում։ Սալիկների,  խեցեգործական խոտանի , բնական քարերի և հատուկ այդ նպատակի համար պատրաստված  կավե ջնարակված կտորների օգտագործմամբ և համադրությամբ։ Էքստերիերային ձևավորումներ այս եղանակով։ Ծանոթություն  խճանկարի պատմությանը՝ տեսաֆիլմերի միջոցով։

2022-2023թթ. խեցեգործության առարկայական ծրագիր

262978789_613783683378989_5380469233685737215_n

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Ժամանակահատված՝ 2022-2023 ուսումնական տարի

Նպատակը.

 • Խեցեգործության դասավանդումը դպրոցում նպատակ ունի `սովորողի մոտ զարգացնել ճաշակ և երևակայություն։

 • Նպաստել նրա ստեղծագործական մտքի ձևավորմանը։

 • Առաջացնել սեր և հետաքրքրություն արվեստի հանդեպ։

 • Կավի հետ պարբերաբար աշխատանքը նպաստում է մանր մոտորիկսյի զարգացմանը։

   

2 Ձեռք բերվող հմտություններ և կարողություններ, գիտելիքներ։

Ծանոթանում է կավի տեսակներին, պատրաստման եղանակներին, ձևավորման, չորացման, հղկման, թրծման, ջնարակման փուլերին

Սովորողը ուսուցման ընթացքում սովորում է կատարել էսքիզներ, այնուհետև պատրաստել իրը ըստ կատարված էսքիզի։

Տիրապետում է կավե աշխատանքի պատրաստման մի քանի եղանակների`պարաններով, պլաստներով, ծեփման միջոցով։

Կարողանում է ինքնուրույն ընտրել տվյալ առաջադրանքի համար պատրաստման ճիշտ եղանակը։

Կարողանում է պատրաստել կիրառական զանազան առարկաներ`բաժակ, ծաղկաման, կուժ,թեյնիկ,ափսե և այլն։

Սովորում է նկարազարդել աշխատանքը մի քանի եղանակներով`փորսգրություն, գունավորում, ռելիեֆային։

Սովորում է կատարել մանր պլաստիկայի քանդակներ։ Փոքրիկ կենդանիների ֆիգուրատիվ քանդակներ։

Աշխատում է գիպսե կաղապարներով `որոնց միջոցով պատրաստում է դեկորատիվ և կիրառական ափսեներ։

Ծանոթանում է դուրգով պատրաստման եղանակին։

Տարբեր նախագծերի միջոցով ծանոթանում է հայկական ավանդական խեցեգործության հետ։ Պատրաստում է հայկական աղաման, ճրագաման, զատկի նկարազարդ ձու։

Ծանոթանում է Հայկական Զարդարվեստին։ Սովորում է հորինել զարդանաշխեր, որոնք կիրատում է պատրաստած իրերի ձևավորման համար։

Ծանոթանում է հայ խեցեգործներին և նրանց աշխատանքներին, տարբեր նախագծերի ընթացքում ։

Պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների խեցեգործական տեխնիկաների և ձևավորման եղանակների ուսումնասիրություններ Կրկնօրինակման փորձեր։։ Հուշանվերների պատրաստում։

Ամանորյա Բաժակներ

Մասնակիցները՝ Միջին դպրոցի սովորողներ, Ռիմա Երեմյան , Հասմիկ Ուզունյան և այլ ցանկացողներ։

Վայրը՝ Մայր դպրոցի խեցեգործության լաբորատորիա

Ժամանակահատված՝ Դեկտեմբեր ամիս

Նպատակը՝

 • Սովորողներին ծանոթություն կավի տեսակներին, առանձնահատկություններին և տարբերություններին, աշխատանքային փուլերին՝ կավի մշակում, պատրաստում, չորացում , թրծում , ջնարակում։ Գործնական աշխատանք կավե բաժակի պատրաստում՝ ձեռքով պարաններով հավաքման եղանակով նաև գանչարով
 • Սովորում ենք կատարել աշխատանքային էսքիզներ։
 • Կենդանակերպ քանդակների պատրաստում շամոտով։
 • Աշխատանք պլաստներով ։ Հեքիաթների, դիցաբանական թեմաների 4  Խեցեգործությունը  Հայկական Լեռնաշխարհում։

Միջին դպրոցի դասավանդողների և սովորողների հետ պատրաստում ենք ամանորյա բաժակներ․

Նկարները որպես օրինակ վերցված է համացանցից։

2021-22թթ Խեցեգործության ընտրության գործունեություն

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Վայրը՝ խեցեգործարան

Ժամանակահատված՝ 2021-22թթ․ ուս․ տարի

Նպատակը՝

 • Սովորողներին ծանոթություն կավի տեսակներին, առանձնահատկություններին և տարբերություններին, աշխատանքային փուլերին՝ կավի մշակում, պատրաստում, չորացում , թրծում , ջնարակում։ Գործնական աշխատանք կավե բաժակի պատրաստում՝ ձեռքով պարաններով հավաքման եղանակով։
 • Սովորում ենք կատարել աշխատանքային էսքիզներ։
 • Կենդանակերպ քանդակների պատրաստում շամոտով։
 • Աշխատանք պլաստներով ։ Հեքիաթների, դիցաբանական թեմաների 4  Խեցեգործությունը  Հայկական Լեռնաշխարհում։
 • Ծանոթություն տարբեր ժամանակաշրջաններին հատուկ կավանոթներին, կրկնօրինակների պատրաստում ձեռքով՝ պարաններով պատրաստման եղանակով ։ Այց Պատմության Թանգարան։
 • Sյուժետային պատկերումներ սալիկների վրա։ Խմբային  աշխատանք։
 • Հայկական Զարդարվեստից օգտվելով հարթաքանդակների պատրաստում ։Ծանոթություն Հայկական Եկեղեցիների հարթաքանդակներին ։ Փոքրիկ կրկնօրինակների պատրաստում։ Այս թեմայով ուսուցողական տեսաֆիլմերի դիտում 
 • Հայկական Աղամաններ։ Ծանոթություն ծագմանը ու պատմությանը։ Գործնական աշխատանք՝ աղամանների պատրաստում կարմիր թրծակավից։  Աշխատանք դուրգի վրա։
 • Ծանոթություն միջնադարում տարածված տեխնիկայի՝ անգոբի հեռացման եղանակով նկարազարդման հետ։ Անգոբի պատրաստում։ Զատկական ձվերի, տոնածառի խաղալիքների, ծաղկամանների նկարազարդում այս եղանակով։ Ուսուցողական տեսաֆիլմերի դիտում Հայկական միջնադարյան  և  Անտիկ շրջանի խեցեգործության մասին։
 • Ծանոթություն ջնարակման  տեխնիկային ։Նրբությունները և եղանակները։ 
 • Դեկորատիվ ափսեների պատրաստում ։ Աշխատանք կաղապարներով ։Ափսեների նկարազարդում դրվագման և դաջման եղանակով, զանազան ֆակտուրաների օգտագործում ՝ բույսեր, տերևներ, ժանյակներ, ցանցեր։
 •  Խնկամանների, ճրագամանների  պատրաստում ՝ դուրգով և ձեռքով ։ Ծանոթություն  պեղումներից հայտնաբերված օրինակներին։
 •  Զարդատուփերի, մոմակալների և այլ հուշանվերների պատրաստում և նկարազարդում
 • Խճանկարների պատրաստում։ Սալիկների,  խեցեգործական խոտանի , բնական քարերի և հատուկ այդ նպատակի համար պատրաստված  կավե ջնարակված կտորների օգտագործմամբ և համադրությամբ։ Էքստերիերային ձևավորումներ այս եղանակով։ Ծանոթություն  խճանկարի պատմությանը՝ տեսաֆիլմերի միջոցով։